Програма стаж роботи

Як порахувати загальний стаж роботи?

Вам знадобиться
 • Трудова книжка
 • Листок і ручка
 • Калькулятор
 • Інструкція

  Для того, щоб перевірити чи правильно розрахована пенсія, лікарняні листи та інші інші соціальні допомоги, обов’язково знати, як порахувати трудовий стаж за трудовою книжкою. Але дуже часто буває так, що реально відпрацьований стаж (його ще називають фактичним) роботи не збігається з тим, який документально підтверджений, з тієї причини, що в якісь періоди людина працювала неофіційно. На жаль, в такому випадку в розрахунок стажу беруться тільки ті відомості, які записані в трудову книжку. Тому про подібних моментах варто задуматися заздалегідь і завжди, ще навіть до оформлення уточнювати у роботодавця подібні моменти — як проводиться прийняття на роботу, офіційно чи ні.

  Для того, щоб знати, як порахувати загальний стаж роботи за трудовою книжкою, не потрібно ніяких особливих навичок. У загальний трудовий стаж включається як весь термін виконання робіт за строковим (безстрокового) договором працевлаштування, так і періоди перебування у відпустці, а ще й майже 2 року, які входять у відпустку для догляду за не досягли 1 , 5-річного віку дитиною. Крім цього, також до загального стажу роботи зараховується і проходження строкової армійської служби, строк перебування на контролі в службі зайнятості працездатного населення, періоди хвороби згідно лікарняного листа, і інші рідко зустрічаються моменти, докладніше про які можна прочитати в Трудовому кодексі РФ.

  Загальний трудовий стаж впливає на розмір грошової допомоги, які виплачують при закритті лікарняного листа, а також на формальну дату виходу на пенсію. Слід знати, що служба в поліції або інших органах внутрішніх справ, а також в армії, розраховується виходячи з підвищувальних коефіцієнтів. Залежно від ситуації, що склалася і різних указів та інших актів 1 рік служби може зараховуватися як 1, 5, а іноді навіть і як 2 року загального робочого стажу. Тому часто буває так, що працівники УВС виходять на пенсію в самому розквіті сил (вік 30 — 40 років), що для звичайних найманих робітників здається практично неможливим.

  Для того, щоб зробити розрахунок стажу, слід взяти трудову книжку працівника, виписати всі дати приймання на роботу і дати звільнення, а після цього зробити вирахування між ними. У такому випадку, загальний робочий стаж буде обчислюватися в повних роках і місяцях. Всі пораховані таким чином періоди роботи слід скласти між собою, і вийде загальний стаж роботи для конкретного працівника. Підрахунком стажу зазвичай займаються працівники кадрової служби та пенсійного фонду, але кожен росіянин, що працює і сплачує податки та інші утримання, повинен знати і розуміти принципи розрахунку, щоб у будь-який момент мати можливість перевірити правильність обчислення свого стажу та нарахування належних виплат.

  Розрахунок стажу роботи для листків непрацездатності

  З метою уникнення помилок і розбіжностей в результатах підрахунку стажу роботи за записами в трудовій книжці на практиці застосовується метод з використанням таблиці, за якою можна перевірити розрахунок, наведений у запитанні.
  Скажімо, працівника було звільнено з роботи 10 серпня 2007 року. Підрахуємо його стаж.

  1-й етап

  Дата прийняття на роботу

  Дата звільнення з роботи

  рік

  число

  місяць

  19 93
  95
  99
  20 07

  2-й етап

  Звільнення з роботи

  Прийняття на роботу

  Під час підрахунку, якщо потрібно, місяці переводяться у дні (береться середній показник — 30 днів), роки — у місяці (12 місяців). При цьому, звичайно, попереднє число зменшується на 1.
  Таблиця застосовується і в разі підрахунку стажу роботи за записами в трудовій книжці при оформленні пенсії.
  У цьому випадку до отриманого стажу додається кількість звільнень з роботи.

  Віктор Рожнов, науковий консультант, член редакційної ради

  Джерело: редакція журналу «Довідник кадровика»

  Журнал реєстрації «Книга
  обліку наказів з персоналу»

  Програма стаж роботи

  Программа «Калькулятор подсчёта трудового стажа on-line» разработана для того чтобы облегчить подсчет страхового (и иного трудового стажа). При ее создании учитывались требования ПРИКАЗА Минздравсоцразвития РФ от 06.02.2007 № 91 «Об утверждении правил подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам». Расчет производится в календарном порядке, учитывается, что каждые 30 дней переводятся в полные месяцы, а каждые 12 месяцев – в полные года.

  В таблицу вводятся даты приема на работу и увольнения с нее на основании трудовой книжки или иных подтверждающих стаж документов.

  Ввод данных необходимо осуществлять в формате: ДД.ММ.ГГГГ, либо воспользоваться встроенным календарем.

  После ввода всех данных необходимо нажать кнопку «Рассчитать» и получить суммарный страховой стаж.

  Программа также позволяет рассчитывать стаж на определенную дату, зная начальные параметры стажа (удобна для расчета стажа для больничных листов).

  Для этого необходимо ввести начальную дату (например, дату прихода сотрудника в организацию), стаж на начальную дату (например, стаж до начала работы в данной организации) и дату, на которую нужно посчитать стаж (например, дату начала нетрудоспособности). Нажав кнопку «Рассчитать», вы получите стаж на необходимую Вам дату.

  Надеемся, что эта программа сможет облегчить такую трудоемкую и рутинную операцию, как подсчет стажа, и освободит время для решения более важных задач.

  Калькулятор страхового (трудового) стажа

  Как пользоваться калькулятором

  1. Если вы знаете свой стаж на определённую дату, то введите в поле «Стаж на дату» конкретный день и количество лет, месяцев, дней стажа на этот день. Эти поля необязательны к заполнению, но если у вас есть эти данные, то это значительно сократит вам подсчет.
  2. В полях «Дата приёма на работу» и «Дата увольнения» введите свои даты, например, по трудовой книжке. Обязательно нужно заполнить хотя бы одну строчку этой таблицы.
  3. В «Дополнительные периоды» могут быть внесены такие периоды как: нахождение на государственной или муниципальной службе, период работы в качестве ИП, период получения пособия по безработице, уход за инвалидом или престарелым родственником и другие. Полный список таких периодов описан ниже, в пункте «Что входит в страховой стаж».
  4. Выберите нужное значение из выпадающих списков, если вы проходили воинскую службу или находились в отпуске по уходу за ребенком.
  5. Нажмите «РАССЧИТАТЬ». Полученный результат вы можете сохранить в doc-файл.
  6. Примите также во внимание:

  7. Используйте кнопку «Сегодня» (кружок с точкой) для быстрой вставки текущей даты.
  8. Используйте добавление, удаление и очищение нужных полей соответствующими кнопками для более быстрого и удобного внесения и изменения информации.

Законодательные основы вычисления трудового стажа

Граждане Российской Федерации исчисляют свой трудовой стаж по Федеральному Закону «О трудовых пенсиях в РФ» №173, вступившему в законную силу 01.01.2002 г.

В настоящее время в законе не существует понятия «трудовой стаж», с 31.12.2001 года оно заменено на уточненный термин «страховой стаж», то есть период, во время которого работающий гражданин производил со своей заработной платы отчисления в Пенсионный Фонд РФ, и прибавленные к ним законодательно обоснованные иные периоды. Тем не менее, словосочетание «трудовой стаж» часто используется в качестве синонимичного.

Страховой стаж – это продолжительность периодов работы и иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ.

Зачем знать свой страховой стаж

Страховой стаж используется для вычисления полагающихся гражданину выплат и различных преференций:

 • выплаты по временной нетрудоспособности в связи со здоровьем – выплаты по больничному листу (учитывается время, в течение которого работник был застрахован по этому основанию);
 • возможность ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск (учитывается непрерывное время работы на одного и того же работодателя, после которого наступает такое право).
 • Что входит в страховой стаж

  Законодательство РФ четко определяет периоды, которые учитываются в качестве страхового стажа. К ним относятся, в первую очередь, те месяцы работы, в которые производились отчисления в качестве взносов в ПФР. Ими могут быть:

 • сотрудничество в соответствии с заключенным трудовым договором;
 • нахождение на государственной гражданской службе;
 • муниципальная служба;
 • период работы в качестве ИП.
 • Граждане накапливают страховой стаж не только во время фактической работы, но и в иные периоды, предусмотренные ФЗ, если после или перед этим периодом человек был официально трудоустроен:

 • время воинской службы или приравненной к ней деятельности;
 • первая часть декретного отпуска (по беременности и родам);
 • период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства;
 • в случае содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных, а также в случае отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке;
 • уход за малышом до 1,5 лет (отдельно для мамы или папы);
 • уход за инвалидом 1 группы, ребёнком-инвалидом или престарелым родственником, достигшим возраста 80 лет;
 • для супруг военных или дипломатических представителей – то время, которое они сопровождали свои половинки и при этом не имели возможности трудоустроиться (не более 5 лет в общей сложности).
 • В трудовой стаж, необходимый как для вычисления пенсии, так и для отправки в оплачиваемый отпуск, включены такие периоды:

  • фактически отработанные дни;
  • выходные, праздники и отгулы;
  • время сохранения места за сотрудником, по каким-либо причинам фактически не выполняющим рабочие обязанности (декрет, отпуск, больничный и т.п.);
  • время в пути в иную местность по направлению государственной службы;
  • необоснованное заключение под стражу;
  • вынужденные прогулы;
  • время общественных работ, если они оплачиваются.
  • Что не входит в страховой стаж

   Все иные периоды времени, не предусмотренные законодательством.

   Особенности подсчета

   При введении данных в калькулятор нужно придерживаться требований, прописанных в соответствующей статье ФЗ об исчислении пенсий.

   1. Календарный порядок. Необходимо учитывать даты, указанные в трудовой книжке или налоговых декларациях (для ИП). Если два и больше страховых периода совпадают, учитывается, как правило, один из них (более выгодный для получателя пенсии).
   2. Только РФ. Если гражданин имеет право на пенсию по иностранным законам, то в той части, в которой они не совпадают с нормами РФ, это время не будет учитываться при подсчете стажа.
   3. Труд в натуральном хозяйстве. Люди, обеспечивающие себя самостоятельно, члены фермерских хозяйств и различных общин могут включить время своего труда в стаж, если они производили взносы в ПФР.
   4. Работа на физлицо. Если человек трудился на другого человека в соответствии с заключенным договором, этот период считается страховым, если выплачивались соответствующие взносы.
   5. Авторские гонорары. Лица, продавшие авторские права на свои произведения, а также лицензии, патенты и пр., если они выплачивали с полученных средств взносы в ПФР не меньше установленного размера, могут включить период, пропорциональный их взносам, у свой стаж.
   6. Обратной силы не имеет. Если по ранее действовавшему законодательству РФ те или иные периоды включались в трудовой стаж, что было впоследствии изменено, они могут быть присоединены к их общему страховому стажу.

   Чи зараховується час навчання до стажу для обчислення пенсії

   by admin · Грудень 28, 2013

   Чи зараховується час навчання до страхового стажу та чи потрібно робити запис про нього в трудовій книжці?

   ВІДПОВІДЬ: З 1 січня 2004 року, коли набув чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058), поняття трудовий стаж замінено на страховий. Згідно зі ст. 24 Закону № 1058, до страхового стажу зараховується лише той період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій ніж мінімальний страховий внесок.

   Нагадаємо!

   Мінімальний страховий внесок — сума коштів, що визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати та розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, установлених законом, на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

   (ст. 1 Закону № 1058).

   Перелік осіб, які підлягають загально­обов’яз­ковому державному пенсійному страхуванню, визначено ст. 11 Закону № 1058. Цим переліком не передбачено такої категорії осіб, як студенти.

   Отже, з 01.01.2004 р. навчання не зараховується до загального страхового стажу. Водночас особи, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах, після 01.01.2004 р. можуть скористатися своїм правом на добровільну участь у пенсійному страхуванні (ст. 12 Закону № 1058).

   Однак слід врахувати, що періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності Законом № 1058, зараховуються до страхового стажу в порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше (п. 4 ст. 24 Закону № 1058).

   Види трудової діяльності, що зараховувалися до стажу роботи, який давав право на трудову пенсію у період до 01.01.2004 р., визначено ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-XII (далі — Закон № 1788). Згідно з п. «д» даного Закону, до стажу роботи зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах із підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі. Отже час навчання зараховується до страхового стажу, але за умови, що після навчання присвоєна кваліфікація та навчання відбулося до 01.01.2004 р.

   Страховий стаж обчислюється територіальними органами ПФУ за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів і в порядку, визначеному законодавством, що діяли до набрання чинності Законом № 1058.

   Основним документом, що підтверджує стаж роботи до 01.01.2004 р., є трудова книжка (ст. 62Закону № 1788).

   Запис про освіту до трудової книжки вносить або навчальний заклад (за наявності трудової книжки), або (за її відсутності на підставі поданих документів) підприємство–роботодавець за місцем першої роботи (п.п. 2.16, 2.18, 2.19 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінюсту та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 58).

   Зверніть увагу!

   Оскільки час навчання з 01.01.2004 р. не включається до страхового стажу, роки навчання починаючи із цієї дати, вписані до трудової книжки, наразі юридичної сили не матимуть.

   Час навчання за період до 01.01.2004 р. має бути підтверджений дипломами, посвідченнями, свідоц­твами, а також довідками й іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання. За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення пов­ного навчального періоду чи окремих його етапів.

   Програма вивчення досвіду роботи практичного психолога

   вивчення досвіду роботи практичного психолога

   (назва навчального закладу)

   (прізвище, ім’я, по батькові)

   Стаж роботи на посаді____________________________________________________

   Проблема, над якою працює навчальний заклад_________________________________

   Проблема, над якою працює практичний психолог______________________________

   Напрями дослідно-експериментальної роботи у навчальному закладі______________

   Кількість учнів у закладі освіти______________________________________________

   Наявність спеціальних класів (груп)__________________________________________

   Наявність спеціалізованих класів ____________________________________________

   Наявність профільних класів________________________________________________

   Кількість дітей з особливими освітніми потребами____________________________

   — щоденного обліку роботи;

   — психологічного аналізу уроків (занять).

   Наявність навчально-методичних матеріалів:

   — підручники, навчально-методичні посібники;

   — збірники методичних рекомендацій;

   — фахові періодичні видання тощо.

   Наявність обліково-статистичних документів:

   — облік товарно-матеріальних цінностей психологічного кабінету;

   — план роботи практичного психолога на рік (за останні 3 роки);

   — плани роботи практичного психолога на місяць (за останній рік);

   — форми статистичної звітності встановленого зразка тощо (аналітичний та статистичний звіт за останні 3 роки).

   Матеріали для службового використання:

   — картки психолого-педагогічного супроводу (кількість за міжатестаційний період);

   — індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування (кількість за міжатестаційний період);

   — протоколи діагностичних досліджень (кількість за міжатестаційний період);

   — матеріали психолого-педагогічних консиліумів (кількість за міжатестаційний період);

   — тести (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети, бланки відповідей тощо;

   — списки телефонів (адреси) місцевих спеціалізованих центрів, служб, консультацій медико-психологічного профілю, телефони (адреси) районного (міського), обласного центрів практичної психології і соціальної роботи.

   Про можливість зарахування стажу роботи на посаді секретаря судового засідання

   Про можливість зарахування стажу роботи на посаді секретаря судового засідання до стажу роботи, який дає право на допуск до складання кваліфікаційних іспитів та отримання Свідоцтва про право зайняття адвокатською діяльністю

   До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшло звернення голови Одеської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про можливість зарахування стажу роботи на посаді секретаря судового засідання до стажу роботи, який дає право на допуск осіб до складання кваліфікаційних іспиті та отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльність.

   Вища кваліфікаційна комісія адвокатури на підставі п.10-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури вважає за необхідне роз’яснити наступне.

   Адвокатом, відповідно до ч.1 ст. 2 Закону України «Про адвокатуру» № 2888-ХII від 19 грудня 1992 року, може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі права не менше двох років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

   Документом, який підтверджує наявність вищої юридичної освіти, визнається дипломом вищого учбового закладу III-IV рівня акредитації за спеціальністю «Правознавство», «Правоохоронна діяльність» з присвоєнням кваліфікації «спеціаліст» або «магістр», що визначено Порядком складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженого протоколом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 01 жовтня 1999 року № 6/2 зі змінами внесеними відповідними рішеннями від 13 лютого 2009 року № V/10-166, від 04 червня 2010 року № V/20-419, від 22 жовтня 2010 року № V/23-507.

   До стажу роботи у галузі права зараховується діяльність на посадах судді, прокурора, слідчого, юрисконсульта, нотаріуса, а також інших посадах, які відповідно до кваліфікаційних вимог потребують наявності вищої юридичної освіти як підстави для заняття таких посад.

   Вища кваліфікаційна комісія роз’яснює, що відповідно до змісту ч.1 ст. 2 Закону України «Про адвокатуру» лише у випадку, коли у кваліфікаційних вимогах до посади передбачена наявність вищої юридичної освіти із присвоєнням кваліфікації не нижче як «Спеціаліста», стаж роботи на такій посаді може бути зарахований в стаж роботи у галузі права.

   На посаду секретаря судового засідання призначаються особи, які мають вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність» з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог щодо стажу роботи (Типова посадова інструкція секретаря судового засідання місцевого загального суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України 20 липня 2005 року № 86).

   Згідно типової посадової інструкції секретаря судового засідання апеляційного суду, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 01 березня 2007 року, № 21, на посаду секретаря судового засідання призначаються особи, які мають вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність» з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, а також само особи, які закінчили повних два курси навчання за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність» у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації та продовжують навчання, стаж роботи за фахом в органах судової влади або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше одного року, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше двох років у випадку навчання у вищому навчальному закладі.

   Як слідує з вказаних Типових посадових інструкцій абсолютна більшість службових обов’язків у секретаря судового засідання не являються роботою в галузі права і є чисто технічними.

   Вища кваліфікаційна комісія адвокатури роз’яснює, оскільки до кваліфікаційних вимог секретаря судового засідання не пред’являється така вимога, як наявність вищої юридичної освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче як «спеціаліст», то стаж роботи на цій посаді не прирівнюється до стажу роботи за спеціальністю юриста, необхідного для складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

   Share the post «Про можливість зарахування стажу роботи на посаді секретаря судового засідання»

   Смотрите еще:

   • Роль постановлений пленума верховного суда рф в уголовном праве Уголовный процесс Сайт Константина Калиновского Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. СПб.: Питер, 2005. 272 с. – (Серия «Краткий курс»). Раздел I. Общая часть Глава 2. Уголовно-процессуальное право § 5. Роль в уголовном […]
   • Повышение военной пенсии с апреля 2018 Кому повышают пенсию с 1 апреля 2018 Социальная пенсия увеличится с 1 апреля. В Постановлении Правительства от 20.03.2018 № 302 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2018 г. социальных пенсий», который пока не вступил в […]
   • Порядок подача искового заявления в суд Как подать документы в суд в электронном виде? Порядок подачи документов в Верховный Суд Российской Федерации, арбитражные суды и суды общей юрисдикции изменился в 2017 году. Граждане и юридические лица могут подавать обращения (исковые […]
   • Кап ремонт закон Является ли обязательной плата за капремонт? Федеральный закон об оплате за капремонт стал темой для бурных обсуждений, разногласий и различных поправок. Собственники разделились на два противоборствующих фронта, каждый из которых […]
   • Закон для рыбаков Дальневосточных рыбаков ждут большие изменения Изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна вступят в силу с 1 июля. В документе предусмотрены новые условия по учету уловов, которые доставляются в живом, свежем или […]
   • Адвокаты калуги для военных Военный адвокат Военный адвокат оказывает помощь военнослужащим в получении правовой информации и отстаивании своих прав. Чтобы найти компетентного специалиста в любом городе России, воспользуйтесь поиском на портале […]
   • Молитвы на благополучное разрешение ситуации У каждого человека случаются неприятности в жизни, требующие помощи Свыше. Во многих ситуациях мы молим о защите Святых Угодников, ведь они имеют дерзновение молить о нас перед Всевышним. К тому же они тоже в свое время были обычными […]
   • Закон здравоохранение 2011 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 25 июня 2012 г., 2, 23 […]