Закон україни стаття 27

Про регулювання містобудівної діяльності
Стаття 27. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки

1. Забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок може здійснюватися на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки .

Будівельний паспорт визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

Будівельний паспорт складається з текстових та графічних матеріалів.

За наявності плану зонування території розроблення будівельного паспорта здійснюється на його підставі.

2. Проектування на підставі будівельного паспорта здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень. Для об’єктів, зазначених у частині першій цієї статті, розроблення проекту будівництва здійснюється виключно за бажанням замовника.

3. Надання будівельного паспорта здійснюється спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження відповідної заяви та пакета документів, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

4. Порядок видачі та форма будівельного паспорта визначаються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу

Про військовий обов’язок і військову службу

 • перевірено сьогодні
 • закон від 18.02.2018
 • вступив у чинність 25.03.1992
 • Ст. 27 Про військовий обов’язок і військову службу в останній чинній редакції від 21 березеня 2014 року.

  Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

  Глава V. Проходження служби у військовому резерві. Виконання військового обов’язку в запасі

  Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу

  1. У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань.

  2. Запас військовозобов’язаних поділяється на першу і другу категорії.

  3. До запасу першої категорії належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

  4. До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби, а також військовозобов’язані-жінки.

  5. Військовозобов’язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії (крім військовозобов’язаних-жінок).

  Про загальну середню освіту
  Стаття 27. Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  1. Атестація педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

  2. За результатами атестації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії і спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-методист тощо). Положення про кваліфікаційні категорії та педагогічні звання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

  3. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

  Стаття 27 Закону України «Про виконавче провадження»

  Стаття 27. Виконавчий збір

  1. Виконавчий збір — це збір, що справляється на всій території України за примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби. Виконавчий збір стягується з боржника до Державного бюджету України.

  2. Виконавчий збір стягується державним виконавцем у розмірі 10 відсотків суми, що фактично стягнута, повернута, або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом.

  3. За примусове виконання рішення немайнового характеру виконавчий збір стягується в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника — фізичної особи і в розмірі чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника — юридичної особи.

  4. Виконавчий збір перераховується до Державного бюджету України протягом трьох робочих днів з дня надходження на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби.

  5. Виконавчий збір не стягується:

  1) за виконавчими документами про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог, за виконавчими документами, що підлягають негайному виконанню;

  2) у разі виконання рішень Європейського суду з прав людини;

  4) за виконавчими документами про стягнення виконавчого збору, стягнення витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених виконавцем відповідно до вимог цього Закону;

  5) у разі виконання рішення приватним виконавцем;

  6) за виконавчими документами про стягнення заборгованості, що підлягає врегулюванню відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії», а також згідно з постановами державних виконавців, винесеними до набрання чинності цим Законом.

  6. У разі наступних пред’явлень державному виконавцю до виконання виконавчого документа виконавчий збір стягується в частині, що не була стягнута під час попереднього виконання.

  7. У разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, стягнутий виконавчий збір підлягає поверненню.

  8. Під час передачі виконавчого документа від органу державної виконавчої служби приватному виконавцю виконавчий збір не стягується, якщо він не був стягнутий на момент передачі.

  У разі стягнення частини виконавчого збору на момент передачі виконавчого документа приватному виконавцю стягнута частина виконавчого збору поверненню не підлягає.

  9. Виконавчий збір не стягується у разі закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 9 частини першої статті 39 цього Закону, якщо рішення було виконано до винесення постанови про відкриття виконавчого провадження.

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  щодо застосування виконавцями положень ЗУ «Про виконавче провадження»

  Положеннями вказаної статті визначено поняття виконавчого збору, випадки коли виконавчий збір підлягає стягненню та випадки нестягнення виконавчого збору.

  Частиною першої вказаної статті Закону визначено, що виконавчий збір — це збір, що справляється на всій території України за примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби. Виконавчий збір стягується з боржника до Державного бюджету України.

  Виконавчий збір стягується державним виконавцем у розмірі 10 відсотків суми, що фактично стягнута, повернута, або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом.

  Слід звернути увагу, що відповідно до частини 5 статті 26 у постанові про відкриття виконавчого провадження за рішенням, примусове виконання якого передбачає справляння виконавчого збору, державний виконавець зазначає про стягнення з боржника виконавчого збору в розмірі, встановленому статтею 27 цього Закону (з огляду на те, що виконавчим документом визначено суму яка підлягає стягненню на користь стягувача у повному обсязі, та виходячи із завдань органів державної виконавчої служби та приватних виконавців щодо своєчасного та повного виконання рішень, у постанові про відкриття виконавчого провадження зазначається сума виконавчого збору у розмірі 10 відсотків від суми, яка зазначено у виконавчому документі та яка повинна бути стягнута на користь стягувача за виконавчим документом у повному обсязі).

  При цьому постанова про стягнення виконавчого збору як окремий виконавчий документ виноситься у випадках передбачених ч.3 статті 40 цього Закону).

  Окрім того слід звернути увагу, що за примусове виконання рішення немайнового характеру виконавчий збір стягується в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника — фізичної особи і в розмірі чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника — юридичної особи.

  Виконавчий збір перераховується до Державного бюджету України протягом трьох робочих днів з дня надходження на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби.

  Положеннями вказаної статті закону визначено випадки коли виконавчий збір не стягується, а саме:

  3) якщо виконання рішення здійснюється за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду в порядку, встановленому Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»;

  5) у разі виконання рішення приватним виконавцем.

  У разі наступних пред’явлень державному виконавцю до виконання виконавчого документа виконавчий збір стягується в частині, що не була стягнута під час попереднього виконання.

  Необхідно також зазначити, що у разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, стягнутий виконавчий збір підлягає поверненню.

  Під час передачі виконавчого документа від органу державної виконавчої служби приватному виконавцю виконавчий збір не стягується, якщо він не був стягнутий на момент передачі.

  Виконавчий збір не стягується у разі закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 9 частини першої статті 39 цього Закону, якщо рішення було виконано до винесення постанови про відкриття виконавчого провадження.

  Враховуючи можливість домовленостей між стягувачами та боржниками, в даному випадку є обов’язковим, крім листа стягувача про виконання рішення до його пред’явлення на виконання, вимагати підтверджуючи платіжні документи (Слід враховувати, що сторони зобов’язані не пізніше наступного дня письмово повідомляти виконавця про повне чи часткове самостійне виконання рішення ( п. 4 ст. 19 Закону).

  Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень у разі пред’явлення до виконання виконавчого документа, за яким надана розстрочка виконання, виконавче провадження відкривається в частині, за якою сплинув строк сплати.

  Виконавчий збір та основна винагорода приватного виконавця стягуються із сум (суми), за якими (якою) сплинув строк сплати.

  Стаття 27. Розсекречування секретного винаходу (корисної моделі)

  1. Власник патенту на секретний винахід (корисну модель) має право внести відповідному Державному експертові пропозицію про розсекречування винаходу (корисної моделі) чи зміну встановленого ступеня секретності. Державний експерт у цьому випадку повинен розглянути пропозицію і дати письмову відповідь протягом місяця від дати одержання пропозиції.

  2. Зміна ступеня секретності винаходу (корисної моделі) чи його розсекречування здійснюється за рішенням відповідного Державного експерта на пропозицію власника патенту у зв’язку із закінченням строку дії рішення про віднесення інформації про винахід (корисну модель) до державної таємниці або на підставі рішення суду.

  3. Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель протягом одного року від дати одержання ним рішення Державного експерта про розсекречування винаходу (корисної моделі) має право подати до Установи клопотання про видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід на строк, що залишився до закінчення дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель. У цьому випадку Установа вносить відповідні зміни до Реєстру, здійснює публікацію про видачу і видає патент (деклараційний патент) згідно із статтями 22, 23 і 25 цього Закону, за умови сплати відповідних зборів та державного мита.

  Стаття 27. Документи, що належать до нормативно-правових актів з охорони праці

  Нормативно-правові акти з охорони праці — це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання.

  Закон України про охорону праці містить наступні статті:

 • Jobs.ua
 • Про компанію
 • Контакти
 • Інформер
 • Мапа сайту
 • Рубрики | Міста
 • Реклама на сайті
 • Питання та відповіді (FAQ)
 • Угода користувача
 • Роботодавцю
 • Додати вакансію
 • послуги для роботодавця
 • Пошук резюме
 • Підписка на резюме
 • Всі резюме
 • В допомогу HR
 • Кадрова документація
 • Класифікатор професій
 • Шукачу
 • Створити резюме
 • Пошук вакансій
 • Підписка на вакансії
 • Всі вакансії
 • Гарячі вакансії
 • Вакансії VIP-компаній
 • Вакансії агентств
 • Корисно
 • Новини компанії
 • Статті про працевлаштуванння
 • Статистика по зарплатах
 • Законодовство та право
 • Каталог компаній
 • Центри зайнятості України
 • Навчання
 • Тренінги
  • Наші сайти
  • Pro-robotu.ua
  • Training.ua
  • Arendazala.com.ua
  • Srochno.ua
  • Profi.ua
  • Personal.ua
  • Ladyjob.com.ua
  • Всі права захищені.

   Адміністрація може не розділяти точку зору авторів інформаційних матеріалів та не несе відповідальності за розміщену користувачами інформацію.

   Закон україни стаття 27

   Стаття 27. Подання і розгляд законопроектів, що впливають на показники бюджету, та введення в дію таких законів

   1. До законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету в поточному бюджетному періоді, суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту подаються пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.

   2. Кожен законопроект, внесений до Верховної Ради України, протягом п’яти днів направляється до Кабінету Міністрів України для здійснення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини.

   Кабінет Міністрів України у двотижневий строк з дня отримання законопроекту подає до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету експертний висновок, підготовлений Міністерством фінансів України за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади. Експертний висновок до законопроекту має містити інформацію щодо повноти та достовірності даних, викладених у фінансово-економічному обґрунтуванні, впливу законопроекту на показники бюджету (з обов’язковим визначенням вартісної величини такого впливу), можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді, відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, та пропозиції щодо його розгляду.

   3. Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.

   4. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України та проектів законів про внесення змін до закону про Державний бюджет України відбувається за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України.

   Важливим етапом бюджетного процесу є подання і розгляд законопроектів, які впливають на показники бюджету, а також введення в дію таких законів. Такі законопроекти, у разі їх прийняття, можуть впливати на обсяг дохідної чи видаткової частини Державного бюджету України. Тому потрібне обрахування масштабів впливу таких законопроектів, визначення можливостей їх застосування у практичній діяльності. Зміни в законодавстві можуть викликати як збільшення дохідної чи зменшення видаткової частин бюджету, так і навпаки – зменшення надходжень доходів та збільшення обсягу видатків.

   Тому в законодавчому порядку визначено, що кожен такий законопроект, внесений до Верховної Ради України, повинен пройти відповідну експертизу. Встановлено, що внесені до Верховної Ради України законопроекти протягом п’яти днів направляються до Кабінету Міністрів України для здійснення експертизи щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини.

   Кабінет Міністрів України у двотижневий термін із дня отримання законопроекту подає до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету експертний висновок, підготовлений Міністерством фінансів України за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади. Експертний висновок до законопроекту має містити інформацію щодо повноти та достовірності даних, викладених у фінансово-економічному обґрунтуванні, впливу законопроекту на показники бюджету (з обов’язковим визначенням вартісної величини такого впливу), можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді, відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, та пропозиції щодо його розгляду.

   Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.

   Спеціальну процедуру, за якою відбувається розгляд проекту закону про Державний бюджет України та проектів законів про внесення змін до закону про Державний бюджет України, визначено Регламентом Верховної Ради України (ст. 39 Кодексу).

   Смотрите еще:

   • Займ под материнский капитал в волгограде Материнский капитал Для кого займ Для владельцев государственного сертификата на материнский капитал в Волгограде и области. На что выдается Займ на покупку квартиры (доли). Займ на покупку комнаты Займ на строительство жилого […]
   • Зеленин сф правила дорожного движения Правила Дорожного Движения Пдд с комментариями для всех понятным языком. Зеленин С. ф. Мир Автокниг в Москве Заметка к объявлению Доставка и оплата Самовывоз — Москва, Щербинка, ул. Восточная Доставка по городу — 230 р. Бесплатная […]
   • Коллектор мтз 1221 Коллектор МТЗ-1221, Д-260 выпускной задняя часть ММЗ 260-1008022 во Владивостоке Заметка к объявлению Доставка и оплата Самовывоз: Снеговая 71а стр. 4 улица Снеговая 71 кор. 1 Доставка по городу — 300 р. Доставка до […]
   • Сколько нужно платить за налоги Сколько может стоить ИП в год? К нам часто приходят клиенты с запросом: сколько может стоить содержание ИП без сотрудников в год? Давайте поймем, какие здесь могут быть затраты, на что вам нужно обратить внимание. Расчеты актуальны для […]
   • Госпошлина за паспорт 2014 год ProPassport.RU - Всё об общегражданском паспорте Стоимость и порядок оплаты Получение паспорта Вид платежа: Государственная пошлинаСтоимость: 300 рублейВариант оплаты: безналичный расчет (через банк или терминалы) Налоговый кодекс РФ. […]
   • Зкд закон каменных джунглей дата выхода Закон каменных джунглей (ЗКД) 2 сезон 3, 4, 5 серия (27 03 2017) смотреть онлайн Дата выхода: 2017 Жанр: драма, криминал Продолжительность: 8 серий Режиссёр: Игорь Хомский, Иван Бурлаков В ролях: Аристарх Венес, Никита Павленко, Игорь […]
   • Письмо для экспертизы Письмо для экспертизы Независимая судебно-медицинская экспертиза. СУДМЕДЭКС.РФ Написать письмо, руководству, судебно-медицинской экспертизы. Ценовая политика устанавливается индивидуально после первичного обращения и зависит от […]
   • Оформить кредитную карту билайн Пчелиная карта с кредитным лимитом 300 000 р. в день обращения 60 дн. по паспорту 34,99% 20-70 лет 0 р. 4,9%+500р Master Card 1-5% Карта от Билайн с кредитным лимитом - бесплатное обслуживание и много […]